Home

Friluftsåret 2021 i Jönköpingslän är invigt i Tranås


Landshövdning Helena Johnsson invigde friluftsåret 2021, med devisen Luften är fri i Örsbäcken, Tranås!

Hitzfm var på plats, hör Landshövdning Helena Johnsson, Tranås kultur och fritids Cathrine Elovsson, 4 H och Per Carlsson, samt Bo Nordin Sol Tranås om hur de kommer att bidra till aktviteter på året.

Del2

Del 3

 

 

In: