On Air
HITZFM Kväll
Home

Sisu i vår region blir RF Småland


Elin Hornbrink är ny idrottskonsulent i Tranås. Men långt ifrån ny i arbetsuppgiften

Nu har hon sitt kontor i Eriksbergsmuseet, vi var och hälsade på en vanlig dag på jobbet som föreningsutvecklare.

Då SOL Tranås orientering hade föreningsutvecklingsdag på Solviken!

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Därför jobbar RF-SISU Småland med frågor som rör barn- och ungdomsidrott. Verksamheten i föreningar och förbund ska bedrivas på ett bra sätt – på barn och ungas villkor.

In: